top of page

Privacy Beleid:

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe wetgeving GDPR van kracht.

GDPR geeft je meer controle over je persoonlijke data en biedt een grotere transparantie waarvoor je gegevens gebruikt worden.

De wet verandert op basis van wat we allemaal al weten: je persoonlijke informatie het respect en de veiligheid bieden die het verdiend.

We zullen jullie geen informatie toesturen die niet gerelateerd is aan Strijkpunt Tamara en Tamara’s ballonnen & Geschenken Shop en bovendien zullen wij je persoonlijke informatie ook niet doorverkopen aan derden.

Wij, Strijkpunt Tamara en Tamara Ballonnen & Geschenken Shop, zijn steeds toegewijd geweest om je persoonlijke gegevens veilig en beschermd te houden, de GDPR heeft geen enkele invloed op onze toewijding hierop.

We hebben wel ons privacy beleid moeten aanpassen aan deze veranderingen om jou te informeren hoe we je persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en bewaren.

We willen jullie bewust maken van ons privacy beleid.

We zullen onze manier van persoonlijke gegevensverzameling niet aanpassen maar de nieuwe kennisgeving zal je meer bijkomende informatie bieden zoals:

  • Type persoonlijke informatie dat we verzamelen en hoe we deze gebruiken

  • Hoe we je persoonlijke informatie beveiligd houden

  • De juridische grond hoe we je persoonlijke informatie gebruiken

  • Je verhoogde rechten in relatie met de informatie die we reeds hebben van jou.

Het privacy beleid zal van toepassing zijn op elk product of dienst dat Strijkpunt Tamara en Tamara’s Ballonnen & Geschenken Shop aanbied aan jou.

Je kan onze privacy beleid hieronder nalezen.

Hebben wij onjuiste of onvolledige gegevens van jou?

Laat ons dit dan zo snel mogelijk weten via e-mail: strijkpunttamara@gmail.be.

Wij passen jouw gegevens zo snel mogelijk aan, zodat er geen onjuiste informatie gevonden kan worden.

De inhoud van deze privacyverklaring

Dit privacy beleid geldt voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonlijke gegevens bij het gebruik maken van onze diensten.

De persoonsgegevens die we verzamelen

– Naam

– Voornaam

– Adres

– Telefoonnummer

– Rijksregisternummer (Sodexo)

– Gebruikersnummer (Sodexo)

– Email adres

– Betalingsgegevens

Als je ons contacteert of wij jou contacteren of wanneer je gebruikmaakt van promoties of meedoet aan wedstrijden, kunnen we de volgende gegevens opslaan:

– Persoonsgegevens die je verstrekt als je ons contacteert via e-mail, post, telefoon of sociale media, zoals je naam en contactgegevens.

Andere bronnen van je persoonsgegevens:

– We kunnen gebruikmaken van het beeldmateriaal van beveiligingscamera's in onze winkel en gebouwen.

Het gebruik van je persoonsgegevens

Om de door jou gewenste producten en diensten te leveren:

We gebruiken persoonsgegevens om onze producten, website en diensten te kunnen beheren en verbeteren.

We gaan na hoe onze diensten gebruikt worden om je persoonsgegevens beter te kunnen beschermen en om fraude, andere misdrijven en verkeerd gebruik van onze diensten te detecteren en te voorkomen.

Zo kunnen wij ervoor zorgen dat je onze diensten veilig kan gebruiken.

We gebruiken het beeldmateriaal van beveiligingscamera’s om de veiligheid te garanderen van iedereen die in een van onze winkel, bedrijfspand of andere gebouwen werkt of deze bezoekt en met het oog op de preventie, detectie en vervolging van strafbare feiten.

We kunnen ook op deze beelden terugvallen om onze wettelijke rechten vast te leggen, uit te oefenen of te verdedigen.

 

Om met je te communiceren

Om je nog beter van dienst te kunnen zijn, maken we gebruik van persoonsgegevens om zaken te verduidelijken of je te helpen als je ons contacteert via e-mail of sociale media, per post of telefonisch.

We moeten je persoonsgegevens verwerken om de promoties en wedstrijden waaraan je deelneemt te kunnen beheren.

Dat geldt ook voor de promoties en wedstrijden die we in samenwerking met onze leveranciers en partners organiseren.

We hebben deze gegevens nodig als je bijvoorbeeld een prijs wint.

We verkopen jouw persoonsgegevens niet aan derden.

Het delen van persoonsgegevens met leveranciers en partners

We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om ons en jou hun diensten te kunnen aanbieden.

Het beschermen van jouw persoonsgegevens

We weten hoe belangrijk het is om jouw persoonsgegevens te beheren en te beschermen.

We treffen dan ook passende veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies, ongeoorloofde toegang, gebruik, verandering en bekendmaking.

Het bewaren van jouw persoonsgegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens zolang als nodig voor het verrichten van de diensten die worden opgesomd in deze privacyverklaring en/of voor de naleving van de wet- en regelgeving.

Na afloop van deze periode, zullen we jouw persoonsgegevens veilig verwijderen.

Toegang tot en bijwerken van jouw persoonsgegevens en klachten

Je hebt te allen tijde het recht om de persoonsgegevens op te vragen die we van jou hebben.

We willen er zeker van zijn dat de persoonsgegevens die we van jou hebben correct en up-to-date zijn.

Gelieve het ons te laten weten als de gegevens die we van jou hebben onjuist zijn.

Je kan ons tevens vragen je persoonsgegevens te corrigeren of wissen, en je kan je verzetten tegen de verwerking ervan.

We zullen jouw gegevens bijwerken of wissen, tenzij we deze informatie dienen te bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden.

Je kan ook contact met ons opnemen als je een klacht hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken.

We zullen er alles aan doen om klachten op te lossen, maar als je niet tevreden bent met onze reactie, kan je een klacht indienen bij de nationale dienst voor gegevensbescherming (www.privacycommission.be).

 

Gelieve je schriftelijke vraag of klacht te richten aan

Strijkpunt Tamara

Tamara’s ballonnen & geschenken shop

Adres:

Camiel Meysmanstraat 26 A

8820 Torhout

E-mail: strijkpunttamara@gmail.com

We kunnen je bijkomende informatie vragen om jouw identiteit te verifiëren vooraleer we je verzoek of klacht behandelen.

Als je contact met ons opneemt in naam van iemand anders, kunnen we je tevens om extra informatie vragen om er zeker van te zijn dat je bevoegd bent om zo'n verzoek of klacht in te dienen.

 

bottom of page